Pages

Syarah Kitab Tashrif - Sa'dudin Taftazani

Nama lengkapnya adalah Sa'duddin Mas'ud bin U'mar ibn A'bdillah di-Taftazani. Ada perbedaan pendapat mengenai apakah ia lahir di 712 atau 722 di kota Taftazan sebuah desa yang berada di Khurasan.

Dia tinggal di masa yang mana para ahli sejarawan menyebutkanya "Masa Keemasan" Islam karena banyak prestasi besar yang dibuat di tangan umat Islam dalam seni, kedokteran, dan ilmu pengetahuan.

Beliau Madzhab Syafi'i dalam praktek fiqhiyah dan Maturidi dalam teologi. Ia belajar di bawah tokoh-tokoh seperti 'Adud ud-din al-Iyjy, Qutb ud-din Muhammad ar-Razi, dan Naseem ud-din abu A'bdillah an-Naysapuri.

Beliau menulis sebuah kitab dalah Fan Ilmu Shorof yang sering dikenal di kalangan santri dengan sebutan kitab Tashrif al-Izzi.ﺷﺮ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﻟﻌﺰ لللإمام ﺳﻌﺪ ﻟﺪﻳﻦ ﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﻧﻲ

Download Kitab Tashrif.
=Download=

0 comments:

Posting Komentar

Silahkan untuk memberikan komentar, dan berilah kami kritik, saran dan kesan.

Copyright © 2014 Tedi Sobandi. All Rights Reserved. Template by CB Blogger. Powered by Blogger.